Nieuws

Uitnodigingen en Aankondigen

6 februari Arresleerit op wieltjes met ringsteken

De leden van de Stihctse Aanspanning Doorn worden uitgenodigd, samen met de leden van "De Menners" en van Glijen en Rijen" te komen sleeën (op wieltjes) of gezellig te komen

Het nieuwe bestuur

Tijdens de laatste ledenvergadering van 10 januari werden als nieuwe bestuursleden verkozen: Mevr Jeanet de Goede en de Heer Bert  Hogendoorn Ze gaan respectievelijk fungeren als secretaresse en voorzitter. Interim

1ste rit van het seizoen 28 maart : de Strandrit

Net als vorig jaar zal de Strandrit gereden worden op het strand van  's Gravenzande. Details volgen hier zo snel mogelijk

Agenda 2020 is online

Nadat op de jaarvergadering de agenda voor 2020 werd geaccordeerd is deze op de website geplaatste (klik hier)

Onze nieuwe voorzitter

Tijdens de bijzonder goed bezochte ledenvergadering van 10 januari jl werd Bert Hogendoorn, per acclamatie, verkozen tot voorzitter van de Vereniging de Stichtse Aanspanning Doorn

Verslagen van Ritten

Er wordt naar gestreefd bij elke rit die we rijden een “vrijwillger aan te wijzen” die voor een verslag van de dag zorgt. Liefst voorzien van foto’s. De verslagen worden geplaatst op een speciale pagina op deze website en natuurlijk ook in ons verenigingsblad “De Stichtse Heraut”
Klik hier voor de verslagen van de ritten van dit jaar

Foto’s

Zowel de redactie van de Stichste Heraut als de webmaster van deze website zijn blij met fotomateriaal.
Voor de website is een afmeting van 600 x 400 pixels voldoende, maar voor de Stichtse Heraut liefst minimaal 1024 pixels breed, maar liever nog meer
Foto’s voor de website, mailt U naar de webmaster van deze homepage webmaster@stichtsaanspanning.nl
Foto’s en kopij voor de Stichste Heraut kunt u mailen aan de redactie van De Stichtse Heraut : heraut@stichtseaanspanning.nl

 

De Stichtse Heraut

De Stichtse Heraut is het verenigingsblad van de Stichste Aanspnning Doorn

De Heraut verschijnt minimaal 4 x per jaar waarvan het januarinummer begeleid wordt door een ledenlijst.
Bent u geinteresseerd in adverteren in de Heraut of op deze website, neemt u dan contact op met ons secretariaat

Klik hier voor het overzicht van de verschenen Herauten