Bestuur

Het Bestuur van de Stichtse

Nico van Engelen: Voorzitter
Stephanie Vos, Hilversum, secretaris
Bea van Loenen, Penningmeester
Wilma Schouten , bestuurslid en redacteur Stichtse Heraut
Herman Schouten, bestuurslid en redacteur Stichste Heraut

Belangrijke Gegevens en Adressen

 

Rekeningnummer Stichtse Aanspanning : Rabobank NL38RABO0372449204
De vereniging is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer : 404 762 96
Website : http://www.stichtseaanspanning.nl
E-mail Vereniging :  info@stichtseaanspanning.nl
E-mail Web : webmaster@stichtseaanspanning.nl
klik hier voor ons e-mail; formulier

 

De Stichtse Heraut

 

Redactie: Wilma en Herman Schouten
E-mail adres: info@stichtseaanspanning.nl

Werkgroep Kastelentocht Doorn

De werkgroep Kastelentocht Doorn mag ieder jaar weer op een groot aantal vrijwilligers rekenen die er gezamenlijk een mooie Kastelentocht van maken. Naast de nodige leden van de vereniging de Stichtse Aanspanning Doorn zijn er vele lokale vrijwilligers en wordt er onder andere een beroep gedaan op de colonne Driebergen van het Rode Kruis, de Scoutinggroep Thorheim Doorn en de Regiopolitie Utrecht. Lijkt het u ook leuk om mee te helpen om met een leuke club mensen een uniek evenement neer te zetten? Laat het ons weten.

 

– de heer M. (Martin) van der Graaf, voorzitter;
– mevrouw P. (Petra) van der Graaf-van Soest, secretaris;
– mevrouw B. (Bea) van Loenen, penningmeester;
– mevrouw M. (Maartje) van der Welle, inschrijvingen;
– de heer T. (Theo) Schippers, vrijwilliger/coördinator veiligheid;
– de heer T. (Toon) Wortel, werkgroeplid;
– de heer H. (Hans) Vermeulen, coördinator route;
E-mailadres: info@kastelentochtdoorn.nl
Homepage :  www.kastelentochtdoorn.nl/

Werkgroep Historische Gerij

Toon Wortel
Harm Huisjes
info@stichtseaanspanning.nl

Stichting Lunters Daagjes Peerdsturen

B. Bloemert
H. Brunekreef ( voorzitter)
Mevr. B. van Silfhout-van de Brandhof
Homepage: www.peerdsturen.nl

Ereleden van de Vereniging de Stichtse Aanspanning Doorn

 

Ere Voorzitters: Dhr. H.C. Hoek, Dhr. H.J.Lameris,
Erelid: Mevr. B.L. Stam,
Leden van verdienste: Dhr.J.J.Jagtenberg ,
Mevr. P. van Doorn-Witteveen ,Mevr, P.vander Graaf-van Soest ,