Najaarsstrandrit 27 oktober

Vooraankondiging, details volgen na de Kastelentocht Doorn van 19 augustus